Kredyt hipoteczny-  Zadatek vs Zaliczka – różnice, zalety wady.

Gdy decydujesz się na zakup mieszkania na rynku wtórnym, zazwyczaj przed zakupem nieruchomości podpiszesz umowę przedwstępną. W tej umowie zawiera się opłatę początkową, którą kupujący zobowiązuje się w określonym( najczęściej krótkim) terminie zapłacić do zbywcy/ sprzedającego, zanim kupi ostatecznie nieruchomość. Tą opłata będzie zaliczka lub zadatek.

Każde z nich niesie za sobą odmienne konsekwencje, a nieznajomość ich definicji niestety może doprowadzić do naszej straty w przypadku niepodpisania umowy ostatecznej kupna. W tym artykule poznasz czym się równią i na co zwracać uwagę.

Czym jest zadatek przy umowie kupna mieszkania?

Zadatek zaliczany jest na poczet ceny świadczenia pod warunkiem, że dojdzie do realizacji transakcji zapisanej w umowie pomiędzy stronami. Co się wydarzy jeśli do takiej realizacji nie dojdzie? Zgodnie z art.394 Kodeksu cywilnego, zgodnie
z którym w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może odstąpić od umowy i zachować otrzymany zadatek. Jeśli jednak umowy nie dotrzymała strona przeciwna, wtedy strona uiszczająca zadatek na mieszkanie może domagać się zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.

W skrócie:

 – nie dochodzi do zakupu z winy kupującego – zadatek zostaje u sprzedającego,

– nie dochodzi do zakupu z winy sprzedającego(rozmyślił się, sprzedał komuś innemu) – kupującemu przysługuje dwukrotność wpłaconego zadatku.

Zastanawiasz się więc po co stosuje się zadatek przy umowach przedwstępnych?

W praktyce zadatek stosuje się częściej niż zaliczkę, ponieważ ta forma mobilizuje obie strony do wywiązania się
z wcześniej poczynionych ustaleń. A więc zadatek chroni nie tylko sprzedającego ale też Ciebie czyli kupującego.
Co za tym idzie sprzedającemu zwykle nie opłaca się zrywać umowy ponieważ będzie musiał zwrócić podwójną kwotę, lecz kupujący też nie odstąpi ponieważ będzie to wiązało się z utratą wpłaconego zadatku.

Jak myślisz ile powinna wynosić kwota zadatku przy kupnie mieszkania?

Nie ma na to reguły ile ta kwota powinna wynosić, lecz zazwyczaj uważa się za stosowne to że zadatek powinien wynieść do 10% wartości nieruchomości . Nie wszyscy jednak się tego trzymają czasem zadatek może przekroczyć 20% wartości sprzedawanego mieszkania czy domu.

Okazuje się że taki zadatek też ma swój termin ważności. Zgodnie z art. 390 Kodeksu cywilnego roszczenia umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona powinna być zawarta.

Czy zadatek, bądź zaliczka może być także wkładem własnym?

Jeśli kupujesz mieszkanie na kredyt, a dajesz zadatek/zaliczkę, warto pamiętać,  że bank w całości traktuje go jako część wymaganego wkładu własnego.

Jeśli więc zdecydujesz się na kredyt z 10% wkładem własnym, a zadatek/zaliczka na mieszkanie wynosi dokładnie 10%,
to wystarczy, że wpłacisz zadatek/zaliczkę, i nie będzie trzeba już wpłacać dodatkowych pieniędzy na poczet wkładu własnego.

Czym jest zaliczka?

Zaliczka na zakupu mieszkania to nic innego jak wcześniejsza wpłata części ustalonej kwoty. W  odróżnieniu od zadatku, pojęcia zaliczki nie ma wyjaśnionego w Kodeksie cywilnym. Więc kwestia ewentualnego zwrotu zaliczki podlega ogólnym przepisom o wykonywaniu wmów wzajemnych.

Zaliczka niestety nie zastanowi zabezpieczenia dla kupującego podczas podpisywania umowy przedwstępnej, lecz jest jedynie wpłatą na poczet przyszłych należności, które wynikają z zawarcia umowy kupna- sprzedaży.

Zaliczka na mieszkanie, a kredyt hipoteczny

Przy podpisywaniu umowy przedwstępnej strony mogą ustalić, że kupujący zamiast zadatku zapłaci zaliczkę, która w razie niepowodzenia w zakresie otrzymania kredytu hipotecznego podlega zwrotowi.  Lecz warto pamiętać, że może to przynieść negatywne konsekwencje dla osoby kupującej. Ponieważ osoba sprzedająca może wycofać się z umowy na rzecz lepszej oferty, która zostanie mu oferowana.  A więc w takim przypadku sprzedający odda zaliczkę, nieruchomość sprzeda komuś innemu ,a Ty szukasz dalej…

Zaliczka na mieszkanie, a wkład własny

 Bank, który udziela kredytu hipotecznego, może wziąć pod uwagę zaliczkę wpłaconą sprzedającemu. Lecz należy pamiętać że bank zaakceptuje tylko udokumentowane wydatki.  Dlatego aby uznać zaliczkę za wkład własny musisz mieć potwierdzenie, że ją wpłaciłeś.

Podsumowując co warto wybrać? Zadatek czy zaliczka?

Jeśli jesteś zbywcą, to zadatek zabezpiecza Twój interes. W przypadku gdy kupujący nie przystąpi do umowy przyrzeczonej w terminie ustalonym na umowie przedwstępnej zadatek zostaje u Ciebie.  

Jeśli jesteś kupującym również zadatkiem zabezpieczasz zakup. Jeśli sprzedający się rozmyśli i nie będzie ostatecznie chciał sprzedać Tobie  nieruchomości, przysługuje Ci podwójna wysokość zadatku. 


A co w przypadku Jeśli jednak Ty jako kupujący masz pewne obawy co do powodzenia przedsięwzięcia, bo np potrzebujesz kredytu hipotecznego aby kupić nieruchomość? 

Wybierz zadatek, dodatkowo zabezpiecz transakcję dodatkowymi zapisami w umowie przedwstępnej na wypadek gdybyś takiego kredytu jednak nie mógł dostać, a organizację takiego kredytu zleć ekspertom np z Green Credit do czego serdecznie zachęcamy i zapraszamy do kontaktu

                                                                                                                                                                                   

The english version of the website is under construction, if you need a loan or a mortgage, please contact us.