FAQ

Pytania ogólne

W Green Credit głęboko wierzymy, że generowanie oszczędności na kredytach ma sens.

Naszym celem jest zorganizowanie Tobie najtańszego kredytu hipotecznego. Dlatego współpracujemy z 24 bankami komercyjnymi
i bankami spółdzielczymi, na bieżąco monitorujemy rynek  abyś dzięki nam mogł dostać aktualnie najlepszą możliwą dostępną dostosowaną do Twoich potrzeb i możliwości ofertę na rynku . Jesteśmy z Tobą przez cały proces przyznania kredytu, zajmujemy się wszelkimi formalnościami. Dzięki nam sprawnie i skutecznie zrealizujesz swoje marzenie.

Przyznanie kredytu gotówkowego na dowolny cel może trwać nawet tylko kilka godzin. Z reguły jest to kilka dni. W przypadku kredytu hipotecznego organizowanie kredytu może zająć od 4 do 6 tygodni a czasem dłużej w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Dlatego mimo sprawności działań miej na uwadze czas trwania procesu jego przyznania.
BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej S.A to instytucja, która gromadzi oraz udostępnia informacje obejmujące historię kredytową klientów banków oraz SKOK-ów. Informacje te udzielane są systematycznie przez instytucje finansowe w postaci Wsadów Informacyjnych. Powyższe wsady zawierają dane osobowe kontrahentów, informacje o kredycie (data powstania, wysokość zadłużenia, okres kredytowania, terminowość płaconych rat) oraz dane o zadłużeniu. Biuro Informacji Kredytowej administruje danymi pozytywnymi jak również negatywnymi dotyczącymi kredytów opłacanych nieterminowo. To instytucja powstała na podstawie art. 105 ut. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.
Jest sposobem oceny wiarygodności kredytowej osoby lub przedsiębiorstwa starającego się o nowe środki finansowe. Wynik oceny jest przedstawiany w formie punktowej. Większa ilość punktów świadczy o lepszej wiarygodności kredytowej klienta. Scoring kredytowy sprawdza wiarygodność kredytową na podstawie porównania profilu potencjalnego klienta z profilami klientów, którzy uzyskali już finansowanie. Im bardziej profil jest zgodny z profilami klientów, którzy w przeszłości opłacali raty w terminie tym więcej punktów zostanie przyznane, tym samym łatwiej będzie otrzymać pozytywną decyzję kredytową.
RRSO czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania to wskaźnik, który daje możliwość porównania ofert kredytowych z różnych banków. Wskaźnik ten bierze pod uwagę wszystkie koszty łącznie z odsetkami oraz innymi opłatami czy też prowizjami, które klient jest zobligowany zapłacić za kredyt w stosunku do kwoty uzyskanego kredytu. RRSO odzwierciedla całkowity koszt kredytu. Liczony jest w ten sam sposób we wszystkich bankach
Nasz specjalista po rozmowie z klientem, przygotowywuje zestaw dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku w określonym banku. Pomaga także zorganizować dokumenty np od księgowej czy dewelopera. Pomagamy wypełnić oraz złożyć wniosek do Banku, w późniejszym czasie zajmujemy się komunikacją między klientem a bankiem, do momentu podpisania umowy i uruchomienia kredytu.
Tak, współpracujemy z klientami z całej Polski. Mamy wiele narzędzi umożliwiających współpracę na odległość.
Nie musi, w swojej ofercie mamy wiele produktów, które możemy państwu zaoferować, np. ubezpieczenie nowo nabytej nieruchomości, czy zorganizowanie finansowania na wymarzone auto..
Tak, ponieważ każdy bank ma inną politykę kredytową dzięki czemu mogą inaczej oceniać danego klienta. Często się zdarza, że klient nie dostanie kredytu w swoim banku natomiast inna instytucja udzieli mu finansowania bez problemu.
Z pomocy dobrego doradcy kredytowego warto skorzystać z kilku powodów. Przede wszystkim nic za to nie płacisz, płacą banki dlatego ekspert zapoznaje Cię ze wszystkimi ofertami banków, które aktualnie obowiązują na rynku, rzetelnie porównując wszystkie koszty w bankach. Z nim wybierasz najlepszą ofertę i za jego pośrednictwem składasz do banku wniosek kredytowy. Przez cały proces kredytowy doradca poinformuje Cię o działaniach banku- tłumaczy zagadnienia kredytowe, kontaktuje się w Twoim imieniu z bankiem. Dzięki niemu nie tylko masz szansę wybrać najlepsze oferty, zaoszczędzić czas, ale zdobyć niezbędną wiedzę oraz sprawnie przejść przez proces kredytowy.
Doradztwo kredytowe jest bezpłatne. Nie tylko pierwsze spotkanie, ale całość usługi. Klienci nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu skorzystania z usług doradcy. Prowizję doradcy pokrywa dana instytucja bankowa, na podstawie zawieranych wewnętrznych umów. W żaden sposób prowizja ta nie obciąża klienta.

PYTANIA KREDYT HIPOTECZNY

Współpracujemy z 21 czołowymi bankami praktycznie ze wszystkimi bankami na polskim rynku, oraz z instytucjami finansowymi(np. firmy leasingowe).
Kredyt konsumencki udzielany przez Bank osobie fizycznej na cele prywatne. Ten rodzaj kredytu został określony w ustawie o kredycie konsumenckim. W związku z tym konsumentowi przysługuje ochrona prawna np. prawo odstąpienia od umowy, uzyskanie ze strony banku projektu umowy. Pośród kredytów konsumenckich można wyróżnić: kredyt gotówkowy, pożyczkę gotówkową, kartę kredytową lub kredyt samochodowy.
Karencja oznacza zawieszenie na określony czas spłaty raty kredytowej w całości (zarówno raty kapitałowej jak i odsetkowej) lub w części ( zawieszenie spłaty jedynie raty kapitałowej). Innymi słowy czas karencji to okres, w którym płaci się tylko odsetki bądź jest się całkowicie zwolnionym z płacenia rat.
Tak, po wstępnej analizie i rozmowie z klientem, jesteśmy w stanie przedstawić i porównać oferty z kilku banków, aby dostosować odpowiednia okres, kwotę oraz warunki dopasowane do potrzeb i możliwości klienta.
Nie, wielu z naszych klientów spotyka się z nami w celu zapoznania się z aktualnymi ofertami na rynku, oraz w celu przygotowania się do kredytu badają zdolność kredytową. Gdy klient już znajdzie odpowiednią nieruchomość umawiamy się na kolejne spotkanie aby już zacząć współpracę i zaktualizować najlepsze oferty.
Oczywiście, współpracujemy z wieloma agentami nieruchomości, oraz deweloperami, którzy mogą pomóc w wyborze odpowiedniej nieruchomości, oraz negocjacji ceny.
Tak, współpracujemy z notariuszami i innymi specjalistami, którzy pomogą Państwu, zorganizować potrzebne dokumenty do kredytu hipotecznego.
Tak, o kredyt hipoteczny mogą starać się osoby zatrudnione na umowie o pracę juz od 3 miesiąca. Natomiast ważny jest czas jaki pozostał do zakończenia umowy. Jeśli jet to co najmniej 12 miesięcy to Bank nie będzie miał zastrzeżeń. Pamiętajmy, że niektóre banki akceptują też inne umowy cywilnoprawne(zlecenie, dzieło, świadczenie usług).
Oczywiście, każdy kredyt można spłacić przed końcem umowy kredytowej. na skutek zmiany obowiązujących przepisów banki nie mogą już pobierać dodatkowej prowizji za wcześniejszą spłatę zobowiązań finansowych, jednak w przypadku kredytów hipotecznych część banków pobiera opłatę do 3 lat.
Oczywiście, należy pamiętać że w takim przypadku trzeba przedstawić dodatkowe dokumenty dotyczące tego zobowiązania. Stary kredyt zostanie spłacony bezpośrednio przez bank ze środków z zaciągniętego kredytu.
Oczywiście jest tak możliwośc. Wymaga to jednak stosownego aneksu do umowy kredytowej co wiąże się z ponownym przeanalizowaniem zdolności kredytowej, osboy którea dalej będzie spłacała kredyt. Koszt podpisania takiego aneksu jest określony w umowie kredytowej konkretnego banku.
TAK, jak najbardziej, przy czym należy pamiętać że wkład własny liczony będzie od całości inwestycji. Kwota na ten cel moze wynosic od 1200-1500 PLN/m2 nieruchomości.

Masz pytania? Napisz lub Zadzwoń!

The english version of the website is under construction, if you need a loan or a mortgage, please contact us.