Kredyt we frankach to spory problem. W chwili, w której kurs franka poszybował w górę, nad wieloma osobami zawisło widmo niewypłacalności. Jedni poradzili sobie z tą sytuacją, inni niekoniecznie. Teraz wszyscy jednak mogą odzyskać pieniądze od banku. Jak to zrobić? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Kredyt hipoteczny we frankach – czy warto walczyć?

Mimo kolejnych porażek przed polskimi sądami, banki niechętnie decydują się na ugody z kredytobiorcami. Jeżeli już występują do nich z jakąś propozycją, to nie jest ona godna uwagi. Właśnie dlatego kredytobiorcy, chcąc odzyskać nadpłacone środki, muszą wziąć sprawy w swoje ręce. Należy zacząć od wezwania skierowanego do instytucji finansowej. Finalnie jednak nieuniknione będzie skierowanie pozwu do sądu. Kiedy warto się zdecydować na ten krok? Bodźcem, który najczęściej skłania kredytobiorcę do wystąpienia do sądu jest nadmierny wzrost rat kredytu. Jednak z takim roszczeniem powinni wystąpić nie tylko kredytobiorcy, którzy nadal spłacają swoje zobowiązanie, ale również ci, którzy już je dawno spłacili.

Co zrobić, by wygrać w sporze z bankiem?

Wygrana sporu z bankiem będzie zależała od wykazania dwóch elementów. Po pierwsze, że w umowie był przewidziany mechanizm ustalania kursów waluty, zgodnie z którym bank miał pewną swobodę kształtowania łączącego strony stosunku. W efekcie zatem rażąco naruszał interes konsumenta. Po drugie, że usunięcie z umowy kredytu klauzul abuzywnych (niedozwolonych) prowadzi do nieważności umowy. Bez tych klauzul umowa nie nadaje się bowiem do wykonania, bo nie zawiera podstawowych elementów konstrukcyjnych. Nie należy się przy tym bać argumentów banków, że kredytobiorca złożył oświadczenie, iż jest on świadomy ryzyka związanego z kredytami zaciągniętymi we franku szwajcarskim, co nie daje mu podstaw do domagania się czegokolwiek. W kontekście tych umów kredytowych banki zazwyczaj nie wypełniały bowiem prawidłowo obowiązku informacyjnego dotyczącego ryzyka kursowego.

Kredyt hipoteczny we frankach – co można zyskać?

Występując z roszczeniem przeciwko bankowi można wiele zyskać. Przede wszystkim zwrot nadpłaconych rat kredytu. Jednocześnie dla osób, które jeszcze wciąż realizują to zobowiązanie możliwe jest obniżenie ogólnego salda zadłużenia lub zmniejszenie wysokości przyszłych spłat. W ewentualnym procesie trzeba będzie jednak na starcie przybrać jedną z możliwych, dwóch strategii. Domagać się odfrankowienia kredytu, czyli doprowadzenia do sytuacji, w której kredyt będzie dalej spłacany jako kredyt złotowy. Albo w drugim wariancie wystąpić o unieważnienie umowy kredytowej, co finalnie doprowadzi do konieczności zwrotu bankowi całej kwoty kapitału, ale z potrąceniem już spłaconej na rzecz banku części.

Green Credit – Twój niezawodny doradca kredytowy

Oferujemy nie tylko pomoc związaną ze znalezieniem najlepszego sposobu na sfinansowanie inwestycji. Obok załatwiania formalności kredytowych, zapewniamy naszym klientom także kompleksowe doradztwo dotyczące już posiadanych lub spłaconych kredytów. Chętnie podpowiemy, w jaki sposób uwolnić się od nękającego kredytu frankowego i co zrobić, by bezboleśnie przejść przez proces sądowy. Zapraszamy do kontaktu.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The english version of the website is under construction, if you need a loan or a mortgage, please contact us.